Hur man mäta spänningen av en O2 sensor på en Audi

January 18 by admin

Syresensorn (O2-sensor) på Audi gör din motor dator för att mäta hur effektivt motorn går. Det gör detta genom att generera en spänning när det finns en skillnad mellan syresammansättning i avgaserna och luften utanför. Mäta spänningen kan du räkna ut om en syresensor fungerar korrekt manuellt. Sedan Audi designar syresensorer för att vara tillgänglig, kan du använda en digital multimeter för att mäta spänningen över sensorn.

Instruktioner

1 Öppna huven på din Audi att lokalisera syresensorer. Två kommer att vara före och efter den katalytiska omvandlaren, bäst nås från undersidan av fordonet. Den andra kommer att vara på avgasgrenröret. Syresensorn ser ut som en liten cylinder med en tråd som kommer ut ur den. För den exakta placeringen av sensorerna, rådfråga din bruksanvisning.

2 Anslut den positiva (röd) terminal av multimeter till kabeln som kommer från syresensorn.

3 Fäst den negativa (svarta) terminal multimetern till en ren del av bilens chassi.

4 Ställ in multimeter för att mäta likspänning och aktivera stapeldiagram.

5 Slå på din bil men inte starta motorn. Multimetern ska registrera en spänning.

6 Läs multimeterns stapeldiagram. En väl fungerande syresensor kommer att läsa om 0,45 volt.