Hur man tar bort nackstödet från en Hyundai

July 6 by admin

Hur man tar bort nackstödet från en Hyundai


När man betänker de viktigaste komponenterna i din bil kan du inte omedelbart tänka på nackstöd, men de verkligen kommit i förgrunden i ditt sinne om du har problem med att flytta och ta bort dem. Biltillverkare Hyundai har säkerställt att processen för att flytta nackstöd i sina fordon är så enkel som möjligt. Som innehåller helt ta bort nackstöden liksom bara anpassa dem för förare och passagerarkomfort genom resan.

Instruktioner

1 Trycka på knapparna på basen på varje sida av huvudstödet. Detta kommer att frigöra låset på huvudstödet och används främst för att justera huvudstödet höjd för förare av olika höjder.

2 Dra nackskyddet uppåt (men fortfarande att trycka och hålla de två knapparna) tills den faktiskt kommer fri av sätet. Inte bara kan du justera höjden på nackstödet, men du kan dra den helt fri från sätet genom att klämma de två knapparna samtidigt och skjuta.

3 Upprepa denna process på någon av de andra platserna vars nackstöd du vill ta bort. För att byta nackstöden, tryck helt enkelt på knapparna tillsammans och kortplats nackstöden på plats igen.