Hur man tar bort Backup sensorer på en 2008 Super Crew

September 13 by admin

Vissa 2008 Ford F150 SuperCrew modeller levereras med en funktion som kallas bakre parkeringshjälp. Den här funktionen ingår backup sensorer monterade i den bakre stötfångarhöljet. När du närmar dig ett objekt, kommer du att höra en pipa buller inne i kabinen. Om sensorerna är felaktig, måste du ta bort dem för att ersätta dem med nya. Det finns två reserv sensorer på SuperCrew s stötfångarhöljet, en på varje sida.

Instruktioner

1 Stäng av F150 SuperCrew motor och dra åt parkeringsbromsen. Vänta ungefär tio minuter innan du börjar. Eftersom du arbetar i närheten av avgassystem, bör du låta lastbilen svalna i säkerhet.

2 Placera en matta under den bakre stötfångarhöljet, eller glida under stötfångarhöljet på en ranka. Shine ficklampan på baksidan av den bakre stötfångarhöljet för att hitta backup sensorn och dess kabelnät.

3 Pressa fliken på ledningsnätet och dra bort den från sensorn för att koppla bort den.

4 Pressa de två plast klämmorna på baksidan av sensorn inåt. Tryck backup sensorn framåt för att ta bort den från stötfångarhöljet.

5 Upprepa ovanstående process för andra backup sensorn för att ta bort den om så önskas.