Hur man kalibrerar Navigation för en Ford

September 3

Hur man kalibrerar Navigation för en Ford


Fords navigationssystem fabriksinstallerade ge förare med funktioner såsom röstigenkänning, en poäng av intresse databas och handsfree-samtal. Vissa system tillåter också fordonsklimatkontroll eller DVD-tittande. Under körning, kanske du vill ändra en del av systemets inställningar, inklusive hur riktningar ges eller hur bilen visas på kartan. Kalibrering av navigationssystemet kan du uppdatera resterande avstånd från bilen till destinationen. Du kan även välja bilens riktning som den visas på skärmen.

Instruktioner

1 Slå på Fords navigationssystem, tryck sedan på fliken "Navigation Inställningar", som ligger på huvudmenyn.

2 Tryck på "Kalibrera" att komma in i kalibreringsmenyn.

3 Tryck på "Avstånd" för att uppdatera fordonets avstånd till sin destination på kartan.

4 Tryck på "Position" för att ändra riktning på fordonet som det visas på kartbilden. Använd pilknapparna för att välja den riktning du vill visa.