Hur tar jag bort huvudcylindern på Jeep Bendix nio låsningsfria bromsar?

January 29

Uppgiften att ta bort huvudcylindern från din Jeep Bendix 9 anti-låsningsbromssystem är relativt okomplicerad, eftersom det finns få bultar som håller fast huvudcylindern till fordonet. Huvudcylinderns håller överskottsbromsvätska inte i bromsledningar eller bromsok. När du trycker på bromsen, skjuter hydraultrycket i bromsvätskan ligger i huvudcylindern på vätskan i bromsoket och tvingar den att stänga. Därefter att bromsbeläggen ligger innanför bromsok grab på bromsrotorn stoppa jeep.

Instruktioner

1 Ta bort locket från huvudcylindern genom att dra metall låsringar åt sidan.

2 Lossa låsmuttrarna som håller fast alla fyra av de bromsledningar till huvudcylindern. När man drar den första bromsledningen bort från huvudcylindern har en skål redo att fånga bromsvätskan som det rinner från hålet genom att avlägsna bromsledningen. När vätske avlopp, ta bort de andra tre bromsledningarna från huvudcylindern.

3 Lossa den stora muttern som håller fast huvudcylindern till broms assister. Broms assister ser ut som en stor skål fäst till brandväggen på förarens sida av motorrummet. Vrid den stora muttern bort från broms assister och närmare till huvudcylindern.

4 Vrid huvudcylinder moturs för att gänga bort broms assister. Några bromsvätska kommer att spilla från skarven mellan huvudcylindern och broms assister; torka upp det med en handduk.