Versa Brake Problem

December 9

Den 31 augusti, 2006 Nissan North America, Inc. och National Highway Traffic Safety Administration påminde 13,184 modell 2007 Versa fordon på grund av att bryta problem. Per NHTSA började Nissan meddela berörda registrerade fordonsägare i november 2006.

Safety Defect

Enligt NHTSA, gör vissa Versa SUV föremål för återkallelsen inte överensstämmer med federala motorfordon säkerhetsnormer. I dessa fordon är bromsvätskebehållaren lock saknade delen av den erforderliga varningsbromsvätska. Detta tillverkningsfel bryter Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 135 om "personbil Brake Systems."

potentiell fara

Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 135 anger krav för fordon utrustade med hydraulisk och elektrisk färdbroms och parkeringsbromssystem för att garantera en säker bromsverkan under normala förhållanden och undantagsförhållanden. Inte uppfyller dessa normer kan innebära att sätta föraren, passagerare och andra i fara om en olycka eller kraschar uppstå på grund av felaktigt fungerande bromsar.

Avhjälpa

Enligt NHTSA började Nissan utskick nya bromsvätskebehållaren lock tillsammans med installationsanvisningar till registrerade ägare fordons den 10 november 2006. Alternativt fordonsägare som inte vill ersätta sin egen mössa instruerades att de kan ta sina fordon till återförsäljare för gratis utbyte. Berörda Versa ägare kan kontakta NHTSA eller Nissan att fråga om deras fordon kan ha påverkats.