Hur man låser Rotation på en iPod Touch

May 1

Hur man låser Rotation på en iPod Touch


En Apple iPod Touch innehåller flera visningsfunktioner, såsom anpassningsbar startskärm ikoner och bakgrund. Enheten också ändras automatiskt skärmens orientering när du roterar enheten så att du kan läsa skärmen i stående eller liggande läge. Även om det är en användbar funktion, kanske du vill lämna orienteringen låst på plats så att den inte kommer att ändras när du vrider enheten. Använd iPod Touch grundläggande visnings kontroller för att låsa skärmen rotation funktionen.

Instruktioner

1 Tryck två gånger på "Home" -knappen, påtagning en kvadrat. Alternativ visas på undersidan av iPod-skärmen.

2 Håll ett finger på den vänstra sidan av alternativområdet på undersidan av iPod skärm, och dra fingret åt höger för att visa fler ikoner. Släpp fingret när en cirkulär pil visas.

3 Tryck på cirkulära pilen för att låsa skärmorientering.

Tips

  • Lås skärmrotation genom att dubbel trycka på "Home" -knappen och trycka på cirkulära pilen igen.