Hur man ansluter en dator till en Samsung Smart Hub

April 25

Samsung Optisk Smart Hub serverar ett par nyttiga ändamål. Först kan du använda Smart Hub som en DVD-brännare eller spelare för din stationära eller bärbara dator. Emellertid är det primära syftet med Smart Hub att fungera som en medieströmning och backupservern för iOS och Android-enheter. Medan Samsung Smart Hub inte strömma media till en dator, kan du ansluta en Wi-Fi-aktiverad dator för att dra nytta av produktens skivbränning, lagring och routingfunktioner.

Instruktioner

Anslut som DVD optisk enhet

1 Anslut nätadaptern till Samsung Optisk Smart Hub och anslut den till ett eluttag.

2 Anslut mini-plugg änden av USB-kabeln till Smart Hub.

3 Anslut den andra änden av USB-kabeln till en ledig port på datorn eller laptop. Vänta några sekunder för Windows att upptäcka USB-anslutning och konfigurera Smart Hub för användning som en optisk enhet automatiskt.

4 Sätt i en DVD-film i Smart Hub och visa den i Windows Media Player. Alternativt, sätter in en tom CD eller DVD i Smart Hub och använda enheten för att bränna skivor.

Anslut till Smart Hub trådlöst

5 Anslut LAN-kabeln från bredbandsroutern till Samsung Optisk Smart Hub om du inte redan har gjort det. Stäng alla befintliga Internet eller Wi-Fi-anslutningar på den dator som du vill ansluta till Smart Hub.

6 Leta reda på etiketten på undersidan av Samsung Optisk Smart Hub som listar SSID och lösenord för enheterna. Notera SSID och lösenord.

7 Sätt i installationsskivan för Samsung Smart Hub i den optiska enheten i datorn. Klicka på "Setup" knappen när Smart Hub installationsprogram visas på skärmen. Följ instruktionerna för att installera den optiska Smart Hub Connection Manager på datorn och sedan starta om datorn om det behövs.

8 Starta den optiska Smart Hub program på datorn. Ange SSID och lösenord för Smart Hub i fönstret som öppnas och klicka sedan på "Nästa". Vänta några sekunder för programmet att lokalisera Smart Hub på det trådlösa nätverket och bekräfta inloggningsuppgifter.

9 Ange ett nytt SSID och lösenord för Smart Hub i motsvarande fält när du ombeds och klicka på "Nästa" -knappen. Annars kan du bara klicka på "Nästa" om du inte vill ändra standard referenser. Klicka på "Nästa" i "Tack" fönstret.

10 Välj "Auto IP-adress (DHCP)" i fönstret Internetinställningar om Internetleverantören ger dig en dynamisk IP-adress varje gång du ansluter till Internet. Om din Internetleverantör har gett dig en fast IP-adress, välj "statisk IP-adress" och klicka på "Nästa" -knappen. Om anslutningen kräver ett användarnamn och lösenord, välj "PPPoE" alternativet.

11 Ange statisk IP-adress eller vänta på Smart Hub för att upptäcka den dynamiska adressen automatiskt. Om du har valt alternativet PPPoE anger användarnamn och lösenord som krävs för att få tillgång till Internet-anslutningen på bredbandsmodemet och klicka på "Nästa" -knappen.

12 Klicka på knappen "Slutför" när det efterfrågas. Öppna din favorit webbläsare och surfa på Internet som vanligt.

Tips

  • Om du ansluter ett USB-minne eller en extern hårddisk till Smart Hub, kommer lagringsenheten visas i File Explorer. Open File Explorer genom att trycka på "Windows-E" nycklar och sedan klicka på enhetsbeteckning eller volym namnet på flash-enhet eller extern hårddisk för att komma åt enheten. Du kan läsa och skriva filer till enheten är ansluten till Smart Hub precis som du skulle en ansluten till den lokala datorn.