Hur du hittar luftkonditionering House på en 1999/2000 Ford Focus

September 4

Hur du hittar luftkonditionering House på en 1999/2000 Ford Focus


Underhåll en Ford Focus luftkonditioneringssystem kan vara en komplicerad uppgift. Den första delen av service av systemet är att veta där komponenterna är belägna. Det är viktigt att veta den exakta placeringen av komponenterna sedan ta bort de felaktiga delarna kan vara frustrerande och komplicera saker ytterligare. Med rätt material, kan stora mängder tid sparas och frustration undvikas.

Instruktioner

1 Öppna servicehandboken Ford Focus, och vänder sig till index. Titta under avsnittet för luftkonditionering, och sök efter huset.

2 Vänd till sidan i manualen där huset refereras. Handboken kommer att leverera en steg-för-steg på hur man kommer åt och serva huset.

3 Titta i fokus för bostäder, med hjälp av anvisningarna från servicemanualen som en guide.