Auto Transportförfaranden

March 2

Transport av bilar kan vara ganska svårt, särskilt när de är tagna från olika stater eller länder. Det kan ta lite tid att ha ett fordon transporteras till en viss destination, men genom att följa vissa riktlinjer och lämna den nödvändiga pappersarbete, kan leveransen gå smidigt och anländer efter dess uppskattade restiden.

Förberedelse

Ett fordon planerad för sjöfarten bör utarbetas i enlighet därmed. Billarm bör avaktiveras, och bensintanken är fylld med högst en fjärdedel av dess tillåtna halt eftersom fordonet bäraren vägdes vid varje stat linje, och överviktiga frågor kan orsaka vissa förseningar och påföljder. Lösa delar och specialvaror bör antingen tas bort eller säkras för att undvika extra skador, medan kylaren ska ha tillräckligt med frostskyddsmedel.

legalities

Innan ett förfarande auto transport, bör vissa handlingar behandlas av kunden och rederiet. Bland dessa krav är Bill of Lading, vilket ger villkoren rederiet bör följa före och efter transport av fordonet. Det är viktigt för kunden att läsa Bill of Lading innan du gör en insättning.

inspektioner

Innan ett fordon laddas i bäraren, kommer det att gå igenom en rad kontroller för att säkerställa att den uppfyller de villkor som krävs enligt Bill of Lading. Dokumentet kommer att undertecknas av klienten och föraren efter inspektionsprocessen. När bilen levereras, kommer den att inspekteras en gång av föraren och mottagaren av bilen för att se om det finns några ändringar i fordonet under transporten. Påståenden om skador eller förändringar skall lämnas in inom två veckor, och klagomål kommer endast övervägas och ges lämpliga åtgärder när sjöfarten betalningen har genomförts.

transport Time

Det finns ingen bestämd tid för automatisk transport, tack vare olika statliga skattepolitik och inspektioner samt efterlevnad av auto sjöfarten säkerhetslagar som fastställts av Department of Transportation. Olika biltransport tjänsteföretag ger varierande tidsramar leverans, och de som kan hålla jämna steg med 80% till 95% av sin beräknade transporttiden är de som kan verkligen åberopas.

Dörr-till-dörr leverans

Vissa auto transporttjänster erbjuder dörr-till-dörr flyttar, och detta innebär i praktiken att den lastbil skulle försöka komma så nära bestämmelseorten så länge det är tillåtet enligt lag. Orsaken är att vissa städer och stater har begränsningar av stora lastbilar och hindra dem från att köra till bostadsområden. Således kan pickup poäng vara på stora parkeringsplatser på baksidan av anläggningar såsom livsmedelsbutiker, skolor eller varuhus.