Hur man installerar XM Radio i en Acura TL 2003

October 6

Hur man installerar XM Radio i en Acura TL 2003


Installera XM Radio i en 2003 Acura TL bil är en ganska enkel process som inte bör ta längre tid än 30 minuter för att slutföras. XM Radio är en satellitradio tillverkare som tillåter användare att lyssna på exklusiv radioinnehåll kommersiella fritt för en liten månadsavgift. XM radio ger också användare med statiska fria sändningar som säkerställer att lyssna inte kommer att avbrytas av normal signalstörningar.

Instruktioner

1 Välj den del av instrumentbrädan där du vill att satellitradio systemet som ska installeras. När en plats har valts, placera fästet på instrumentbrädan och välj en plats på utsidan av fordonet för antennen. Antennen har en magnet på sin bas och säkrar på plats överallt där den är placerad på fordonet. Antennen bör placeras någonstans på baksidan av fordonet.

2 Dra kabeln längs baksidan av instrumentbrädan och köra ner längs vädertätning på sidan av fordonet. Bänd upp vädertätningen och köra kabeln under det. Fortsätta genom att placera kabeln under dörren sylt och under golvmattan av fordonet.

3 Fortsätta kabeln längs sidan av bilen och in i stammen genom den bakre passagerarutrymmet. Kabeln ska löpa utanför stammen och anslut kabeln till antennen placeras på utsidan av fordonet.

4 Anslut antennuttaget i antennen på vaggan bilen. Fortsätt genom att ansluta strömadaptern till 5V DC-uttaget på vaggan.

5 Anslut ljudkabeln till "Line Out" uttaget på vaggan. Anslut vaggan till fästet genom att skjuta den över basen tills det klickar på plats.