Hur ändrar jag en pannlampa på en 2002 Ford Explorer?

May 24

Byte av halogenstrålkastare i din Ford Explorer är mycket enkelt. Strålkastarna använder en sammansatt strålkastare montering och kombinerar en 9006 låg balken och en 9005 helljus halogenlampa. Systemet är mycket slitstarkt och du kan ändra glödlampor inifrån motorrummet av SUV. Byte hög- och låg-balkar lökar är tillgängliga från de flesta auto-delar butiker, samt några stora varuhus och Ford försäljarens delar avdelning.

Instruktioner

1 Öppna huven på din Explorer och lokalisera strålkastarnas lampor och elektriska anslutningar på baksidan av strålkastare församlingar. Släpp låsfliken på kontakten genom att höja den något, dra sedan kontakten från glödlampan.

2 Ta tag i bakre delen av lampan och vrid den moturs kring en åttondels varv för att frigöra den från strålkastare montering, och dra ut den ur aggregatet. Kasta den gamla lampan.

3 Sätt den nya lampan i den bakre delen av strålkastare montering, var noga med att inte vidröra glas delen av glödlampan. Vrid lampan medurs en åttondel av en sväng, låsa den i strålkastare montering, tryck sedan den elektriska kontakten på glödlampan tills den låses på plats.

4 Flytta till motsatt lampan och byt ut den med hjälp av samma steg. Om både hög- och låg-beam lampor måste bytas ut, använda samma process för alla fyra lampor i systemet.