Hur man ändrar en disk i Sony AR275

January 22

Hur man ändrar en disk i Sony AR275


Sony AR275 är en utgången av multi DVD-växlare som också kan spela CD-skivor. Platta på komponenten matas med ett tryck på en knapp för att visa en disk i taget för demontering och montering. En separat kontroll roterar tallrik så att andra DVD- och CD-skivor kan bytas ut en i taget. Vid drift multidisc växlare, är det en bra idé att ersätta diskar i sina skyddsfodral omedelbart efter att ta bort dem från komponenten för att undvika repor och hålla dem rena.

Instruktioner

1 Halt uppspelning av en skiva som för närvarande används genom att trycka på "Stop" -knappen.

2 Tryck på "Open / Close" -knappen på övre vänstra hörnet av fjärrkontrollen för att mata ut skivan tallrik från framkanten av Sony.

3 Lyft ut den första skivan i kanterna eller sätt en fingertopp i centrumhålet på disken för att ta ut den ur facket.

4 Tryck på "Disc Skip" -knappen i det nedre högra hörnet på fjärrkontrollen för att rotera tallrik medurs, vilket innebär att nästa DVD eller CD i läge för demontering och montering.

5 Tryck på knappen "Open / Close" en andra gång för att dra in tallrik i komponenten och spela de nya skivorna.