Hur man spelar in på en videobandspelare med DTV

June 11

Hur man spelar in på en videobandspelare med DTV


En DTV konverterare processer digitala TV-signaler till analoga signaler för visning på äldre, katodstrålerörs tv eller inspelade på analog utrustning såsom en videobandspelare. När videobandspelaren är ansluten mellan DTV rutan och TV: n kan program utanför DTV rutan spelas in på VHS-kassett eller signal kan helt enkelt passera genom videobandspelaren för att titta på program på TV utan tejpning. Inspelningsprocessen är något annorlunda med en DTV låda men inte mer komplicerad än någon annan VCR setup.

Instruktioner

1 Anslut en koaxialkabel från uttaget märkt RF ut på DTV rutan baksida till RF-ingången på baksidan av videobandspelaren.

2 Anslut den andra koaxialkabeln från utgången på videobandspelaren till TV: ns ingång till en antenn.

3 Slå på strömmen till utrustningen, ställ sedan in både videobandspelaren och TV: n till kanal 3 eller 4.

4 Sätt in en tom videokassett i videobandspelaren genom ytterdörren i komponenten. För att förbereda för inspelning längre än 2 timmar på en vanlig VHS-kassett, tryck på knappen rercording hastighet tills LP (4 timmar recrding tid) visas på videobandspelarens front LCD-skärm. Vissa videobandspelare kan spela in upp till 6 timmar på en vanlig tejp på inställningen SLP.

5 Tune DTV rutan till önskad kanal för inspelning av en show med fjärrkontrollen som medföljer DTV rutan

6 Tryck på VCR "Record" knappen för att börja tejpning programmet från den valda kanalen.