Hur till match tändkablarna på en Daewoo Lanos

June 21

Tändkablarna överföra elektrisk ström till fordonets tändstift från tändspolarna. På Daewoo Lanos är varje tändkabeln en annan längd, beroende på dess avstånd från tändstiftet. Därför är det viktigt att du matchar motsvarande tändkablarna vid byte eller ändra ut dina gamla. Annars kan bilen fungera felaktigt eller ha hängande ledningar.

Instruktioner

1 Ta bort och ersätta en tändstiftskabeln vid en tid på Daewoo Lanos. Du vill inte att blanda ihop kablarna och ansluta dem till fel skjutplatser.

2 Öppna Daewoo Lanos tändstifts ersättning set och lägga kablar på marken. Välj en tändkabeln för att ta bort från bilen.

3 Ta bort tändkabeln genom att dra det ur tändstiftet. Spåra tråd med handen och ta bort den vid den motsatta änden från motorn polen genom att dra det gratis.

4 Lägg tråden du bara bort på marken. Jämföra var och en av ersättningstrådarna till den gamla kabeln och välj en vars längd är densamma som den ursprungliga tråd.

5 Upprepa denna process tills alla kablar har bytts ut.