Problem med Cadillac Seville Stöld Säkerhet

June 9

Problem med Cadillac Seville Stöld Säkerhet


Infördes på 1950-talet, är Cadillac Seville en lyxbil som tillverkas av General Motors. Cadillac Seville utrustade med system stöld säkerhet kan utveckla problem med dessa system som kan resultera i svårigheter att starta motorn. Lyckligtvis kan dessa problem ofta lösas genom felsökning.

Sensor

Cadillac Seville innehåller en stöldskyddssensor som läser signaler som sänds från transpondern som finns i en Sevilla-certifierad nyckel. En sliten eller dåligt sensor kan misstolka eller inte plocka upp signalen, vilket resulterar i startproblem. Inspektera stöldsensor för slitage eller elektrisk skada, liksom för alla lösa, korroderade eller brutna anslutningar och göra nödvändiga justeringar eller utbyten.

säkerhet Ljus

Om säkerheten ljus i din Cadillac Seville förblir tänd, kan det bero på en instrumentpanel kombi ledningsfel. Ta bort panelen kluster, kontrollera om trasiga, lösa eller korroderade ledningsanslutningar som kan orsaka en kortslutning och ersätta dem efter behov.

transponder

En felaktig transponder i din Cadillac Seville nyckel kan inte riktigt sända en signal till Sevillas dator, vilket gör att datorn att anta en stöld pågår och därmed aktivera stöld säkerhetssystem. Sätt din certifierade extranyckel i tändningslåset och starta Sevilla. Om motorn aktiveras, ta din andra nyckeln till en GM-återförsäljare för byte.