Vilka är farorna med hybridfordon?

January 25

Vilka är farorna med hybridfordon?


Hybridfordon kan minska vår förbrukning av fossila bränslen, men de kommer med vissa inneboende risker. Vissa skeptiker är oroliga för att hybrider kan vara farliga för förare på grund av långvarig exponering för elektromagnetiska ström som hjälper makt fordonen.

elektriska strömmar

De elektriska motor driver bilens vid lägre hastigheter (vanligtvis till ca 35 km / h), och bensinmotorn tar över vid högre hastigheter. Detta alstrar ett elektromagnetiskt fält.

studier Tveksam

Både National Institutes of Health och National Cancer Institute har genomfört studier om eventuella skadliga effekter på en person som kör en hybrid. Hittills har studier varit resultatlösa, och forskarna är oense om vad som är en acceptabel nivå av exponering.

Möjligt Leukemi Risk

The New York Times rapporterade att vissa studier har kopplat exponering för elektromagnetiska fält till en risk för leukemi hos barn.

Riskerna för räddningspersonal

År 2005, State Farm Insurance, den största auto försäkringsbolaget i USA, varnade för att räddningsarbetare svarar på platsen för hybridfordon är inblandade i olyckor bör vara medveten om att elektriska ledningar i hybrider bär mellan 144 och 650 volt, tillräckligt för att elektrifiera någon .

Auto Repair Risker

AutoInc., Service Association Automotive offentliggörs, rapporterade att vissa auto tekniker var bekymrad över potentiella farorna med att arbeta med hybrider.