Så här ändrar kamera fotograferingslägena på en iPod Nano

May 13

Så här ändrar kamera fotograferingslägena på en iPod Nano


Den femte generationen av iPod Nano, som släpptes i september 2009, var den första modellen att inkludera en bakåtvänd kamera som kan fånga video. Efter att ha filmat ett klipp med din iPod Nano, ansluta enheten till din Mac eller PC för att överföra videoinnehållet på din dator. När du fotograferar video med en iPod Nano, kan du ändra fotograferingslägena och tillämpa olika videoeffekter.

Instruktioner

1 Tryck på "Meny" knappen längst upp på iPod Nano scrollhjulet för att slå på enheten. Gå till huvudmenyn.

2 Markera menyalternativet märkt "videokamera" och tryck på knappen i mitten av rullhjulet.

3 Tryck på mittknappen igen när video förhandsgranskning visas och håll nere knappen i några sekunder för att dra upp paletten videoeffekter.

4 Flytta scrollhjulet åt vänster och höger för att bläddra igenom de tillgängliga fotograferingslägen och videoeffekter.

5 Tryck på mittknappen för att välja ett fotograferingsläge och börja spela in video.

6 Tryck på mittknappen igen för att stoppa videoinspelningen och spara klippet till iPod Nano minne.