Hur man installerar Speglar på en 2002 Harley Davidson Sportster

July 28

Anpassa en Harley-Davidson Sportster är en rätt till passage för de flesta Harley ägare. Lägga tillbehör såsom billet krom motorhuvar, avgasrör eftermarknaden och även en anpassad färg jobb är något du kommer troligen se på de flesta Sports. Installera nya speglar på 2002 Sport hjälper till att knyta alla dina tillbehör tillsammans. Lyckligtvis, ändra speglarna är ett av de enklaste uppgifter du kommer att slutföra på din motorcykel.

Instruktioner

1 Lokalisera stammen av den befintliga spegeln som ansluter spegelglaset på styret. Om du ändrar den högra sidan spegeln, titta under bromshandtaget bostäder för bulten som håller stammen av spegeln till huset. Vid byte av vänster sidospegel, titta under kopplingshandtaget bostäder för muttern som håller stammen av spegeln till huset.

2 Ta bort muttern med en spärr och uttag. Vrida muttern motsols.

3 Dra den gängade delen av spegelns skaftet ut ur kopplings- eller bromshandtagshuset.

4 Skjut den gängade delen av den nya spegelns stammen genom hålet i broms- eller kopplingshandtagshuset tills gängorna sträcker sig genom huset.

5 Gänga bultarna på det gängade partiet för spegelns stammen och ge muttern ett kvarts varv med hylsan och ratchet.

6 Sitt på cykeln och justera spegeln för hand tills du kan tydligt se bakom dig.

7 Dra spegeln med sockeln och spärr tills spegeln sitter fast ordentligt.