Vad Grade av gas ska jag sätta i min bil?

January 8

Vad Grade av gas ska jag sätta i min bil?


Vissa biltillverkare rekommenderar att ägarna använder premium bensin, som kostar mer. Men tror du verkligen behöver betala extra för bidraget, eller kommer standard bensin fungera alldeles utmärkt?

oktannivåer

Oktantal som ges till olika kvaliteter av gas är baserad på förmågan hos tillsatserna i bensin för att förhindra pre-detonation, eller tändningsknack, i vilken flera lågor detonera genom förbränningskammaren hos motorn. Pre-detonation gör en pinga eller knackar ljud och kan skada motorn. Ju högre oktantal, desto mindre sannolikhet att före detonation sker.

Knock Sensorer

Bilar som byggts sedan början av 1990-talet har knock sensorer, som är datorer som anpassar kolv tidpunkten för motorn att matcha detonation av bensin när du kör. Knock sensorer och motorstyrsystemen som kommer med dem för att skydda motorer från pinga och knackar.

Rekommenderas vs. Nödvändiga Orter Gas

Många modeller av bilar kommer att rekommendera premium bensin med en oktannivå 91 eller högre men kräver endast standardbensin med en oktannivå 87. Kontrollera bilens manual för att se vilken klass av gas rekommenderas jämfört med vad som krävs. Oavsett vad, om en grad av gas gör din motor gör en pinga eller knackar ljud, bör du flytta upp till en högre grad.