Hur man programmerar en Samsung Universal Remote

February 2

Hur man programmerar en Samsung Universal Remote


Om du behöver programmera en Samsung universalfjärrkontroll, är det enkelt att göra. Även om du inte kan hitta instruktioner eller koder du behöver använda, programmera Samsung fjärrkontrollen kan fortfarande åstadkommas.

Instruktioner

1 Slå på TV: n.

2 Tryck på "Code Search" knappen tills indikatorlampan tänds, släpp sedan knappen.

3 Tryck på "TV" -knappen. När du trycker på och släpper TV-knappen på fjärrkontrollen, bör ljuset blinka en gång och sedan stanna tänd

4 Ange en tresiffrig kod. Fjärr kod för Samsung kommer att vara 004, 005, 006, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 09, 027, 036, 037, 077, 082, 104, 105, 106, 171, 172, 196, 201 eller 204. lampan släcks om koden matas in på rätt sätt. Om lampan blinkar snabbt, var fel kod tas i styrenheten. Gå tillbaka till steg 2 och upprepa.

5 Rikta kontroll på TV: n och tryck på "On-Off" -knappen. Om din TV stängs av, har du använt rätt kod. Om ingenting händer, sätta in en annan kod.

Tips

  • Trial and error är den bästa vägen; beroende på TV du har, kan koden variera. De uppräknade koderna i den här artikeln är de vanligaste sådana.
  • Tveka inte mellan steg 2, steg 3 och 4. Du måste ange sekvensen snabbt.