Hur man ändrar storleken på typsnittet för meddelanden på Samsung Behold T919

February 13

Samsung T919, även känd som Se, erbjuder en robust inställningsmeny som låter dig manipulera hur mycket av Se visas. Men inte alla inställningar är förändring genom en meny, som typsnittet i meddelandeprogrammet, vilket kräver en viss knapptryckning för att förändra. Eftersom den här funktionen inte nämns i Se handboken, kan det vara lätt att av misstag ändra teckenstorlek och inte vet hur man ändrar den tillbaka.

Instruktioner

1 Tryck på "Home" -knappen på undersidan av enheten för att öppna huvudmenyn.

2 Tryck på ikonen "Meddelanden", som ska placeras i mitten av skärmen, för att komma in i meddelandeprogrammet.

3 Peka på "Skapa meddelande" för att starta ett nytt meddelande, eller "Inbox" att visa en lista över aktuella meddelanden. Tryck på ett meddelande för att ta upp det på skärmen.

4 Tryck på "Upp" volymknappen på vänster sida av enheten för att göra typsnittet större. Tryck på "Down" volymknappen för att göra typsnittet mindre. Den nya teckenstorlek kommer att gälla för alla meddelanden du läst eller skapar på Se.