Felsökning en kortslutning i en bil Lighting Circuit

October 29

Om du kör och ditt ljus plötsligt sluta fungera, är en kortslutning den troliga orsaken. Instrumentpanelen och vindrutetorkare, som är på samma säkring, kan också sluta fungera samtidigt.

Instruktioner

1 Slå upp säkringssektionen i din instruktionsbok. Detta kommer att berätta vilken krets driver ljus och dess plats. Vanligtvis finns det två uppsättningar av krets säkringar - under huven och under ratten. Säkringen för belysningen är i allmänhet under ratten.

2 Bestäm vilken säkring styr belysningen och ta bort den från strömbrytarboxen. Beroende på sin plats, kan du behöva ligga på rygg (ibland säkringsdosan ligger direkt under ratten och kräver att du klättra upp i den).

3 Ta bort säkringen. Vissa bilar har en liten säkring gripet i strömbrytarboxen. Om det inte finns någon. Använd nål-tång att dra ut den.

4 Inspektera säkringen. Om det lilla metallstycke i mitten av säkringen är svart eller bruten, är säkringen skadas och måste bytas ut.

5 Köp en ny säkring med samma effekt och storlek. Du kan plocka upp dessa i de flesta auto delar av ett mål eller Walmart.

6 Sätt in nya säkringen i den gamla säkringen läge och starta bilen. Lamporna ska fungera korrekt.