Vilka är de funktioner en tomgångsreglerventil?

November 15

Vilka är de funktioner en tomgångsreglerventil?


Motorn på tomgång hänvisar till den hastighet med vilken en förbränningsmotor driver när växeln läggs ur. Denna tomgång styrs av en anordning som kallas en ledig styrventil eller tomgångsreglerventil.

Fungera

Tomgångsluftreglerventilerna övervakning och justering av luft som strömmar genom strypbrickan för att upprätthålla specifik motorns varvtal, eller varv per minut. Tomgångsluftreglerventilen styrs av motorns ECM, eller elektronisk styrmodul, som överför elektroniska signaler till ventilen för att göra ändringar i motorns tomgångsvarvtal.

ökande RPM

Tomgångsluftstyrventilen innehåller en tapp som är en axel med ett konformat punkt. Som tappen drar ut, på spets skiftar till ventilöppningen blockera vissa av eller all den luft som strömmar genom strypningen. Detta orsakar den mängd omgivande luft runt trottelplattan att öka, vilket i sin tur ökar motorns varvtal vid tomgång.

minskande RPM

Tappen dras också som svar på signaler från ECM. När tappen skiftar bort från ventilöppningen, minskar det den mängd luft runt gasspjällsplattan, och därmed minska motorns tomgångsvarvtal.