Hur man byter en Honda Civic O2 Sensor

April 10

Hur man byter en Honda Civic O2 Sensor


De syresensorer i Honda Civic montera i avgasgrenröret och avgasröret efter katalysatorn. De mäter mängden syre i avgaserna. Syresensorn använder en liten mängd spänning för att bestämma syrehalten. Syresensorn sänder en signal till ECU, vilken sedan beräknar den ideala luft / bränsleblandningen för att skicka till motorn. Målet är att hålla luft / bränsleblandningen så nära normala atmosfärtrycket (14,7: 1) som möjligt, vilket resulterar i bättre bränsleekonomi och lägre utsläpp.

Instruktioner

1 Spraya genomträngande olja runt basen av syresensorns där den möter avgaserna. Tillåta penetrerande olja i blöt på sensorn i ungefär fem minuter.

2 Koppla ur syresensorns elektriska kontaktdon. Ta syresensorn med en 7/8-tums skiftnyckel.

3 Installera den nya syresensorn och dra åt den. Ansluta det elektriska kontaktdonet.

Tips

  • En syresensor uttag kan hjälpa till att ta bort sensorn.
  • Låt inte smuts eller smörjmedel röra sensorns spets. Föroreningar kan försämra dess funktion.
  • Låt bilen svalna helt innan du arbetar på det.