Återställa HTC EVO med en triangel utrop

November 6

Du kan få en triangel med ett utropstecken efter försöker uppgradera operativsystemet Android på en HTC Evo 4G Smartphone till version 2.3.3. Ett bra alternativ för att hantera detta fel är att återställa din smartphone tillbaka till fabriksinställningarna. Detta skulle göra det fritt från fel som uppstod från misslyckad uppgradering.

Instruktioner

1 Stäng av telefonen. Om telefonen inte svarar, öppnar du den bakre batteriluckan och extrahera batteriet ur facket.

2 Sätt tillbaka batteriet i telefonen och stänga den bakre batteriluckan.

3 Håll "Volym ner" -knappen. Under tiden, tryck och släpp "Power" -knappen. Telefonen kommer att presentera ett antal alternativ, inklusive "Recovery", "Simlock" och "Rensa minnet." Tryck på sista alternativet och välj det genom att trycka på "Volym ner" -knappen.

4 Tryck på "Power" -knappen en gång och släpp den. Telefonen kommer att kräva att du bekräfta borttagningen av alla data. Tryck på "Volym upp" för att bekräfta. Telefonen återställs till fabriksinställningarna.