Hur man använder Bluetooth-hörlurar med en iPhone 4

April 12

Apple har Bluetooth kapacitet med iPhone 4, så att du kan koppla ihop flera olika typer av enheter, inklusive headset, tangentbord och hörlurar. Använda trådlösa Bluetooth-hörlurar kan förhindra irritation av vridna och trassla hörlurssladdar när man spelar låtar eller titta på video på din iPhone. Du kan dock inte förvänta hörlurarna att fungera direkt ur lådan. Innan du använder dem, måste du para ihop hörlurarna med din iPhone.

Instruktioner

1 Placera dina Bluetooth-hörlurar i hopparningsläge. Detta steg varierar beroende på hörlurarna modell, så hänvisa till enhetens manual för hjälp om du är osäker på hur att slutföra detta steg.

2 Slå på iPhone och tryck på "Inställningar".

3 Välj "General".

4 Tryck på "Bluetooth" och skjut On / Off-knappen på "On." IPhone söker efter Bluetooth-signaler och visar en resultatlistan.

5 Tryck på hörlurarna notering från iPhone resultatlistan.

6 Ange hörlurarnas PIN. Om du är osäker på PIN, se enhetens bruksanvisning. Vanliga standardenhet PIN är "0000" eller "1234" "Connected" visas bredvid enhetens notering under "Enheter" när du har angett rätt PIN-kod.