Tutorials på LG Ally Mobiltelefoner

April 13

Tutorials på LG Ally Mobiltelefoner


LG Ally smartphone innehåller flera funktioner som är utformade för att göra din upplevelse med telefonen enklare och roligare. Bland funktionerna är möjligheten att koppla ihop med en annan Bluetooth-enhet och ansluta till Internet via Wi-Fi. Bluetooth-funktionen gör det möjligt att koppla ihop med en annan enhet för dataöverföring. Wi-Fi-funktionen kan hjälpa dig att undvika att använda telefonens mobildata. Lägga till bokmärken kan du snabbt få tillgång till en favorit plats när som helst.

Instruktioner

Bluetooth-anslutning

1 Tryck på "Meny" knappen på LG Ally och tryck på "Inställningar".

2 Tryck på "Trådlös och nätverk" och sedan på "Bluetooth-inställningar." Tryck på "Bluetooth" för att aktivera funktionen.

3 Slå på Bluetooth på den andra enheten. Se enhetens bruksanvisning för instruktioner om hur du aktiverar funktionen.

4 Vänta tills din Ally telefon för sökning efter nya Bluetooth-aktiverade enheter. Den andra enheten kommer att visas i en lista över enheter som hittats.

5 Tryck på enheten och ange ett lösenord om det behövs. Om den andra enheten kräver en särskild kod, hänvisa till sin bruksanvisning för koden. Ett meddelande visas när parningen är klar.

Aktivera Wi-Fi

6 Tryck på "Meny" -knappen från LG Ally startskärm.

7 Tryck på "Inställningar" och sedan på "Trådlös och nätverk."

8 Tryck på "Wi-Fi-inställningar" och sedan på "Wi-Fi" för att aktivera funktionen. Vänta tills telefonen för att söka efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

9 Tryck på nätverket du vill ansluta till och ange lösenordet om det behövs. En "Wi-Fi" ikon visas längst upp på skärmen för att indikera att telefonen är ansluten till nätverket.

Lägg till bokmärke

10 Tryck på "Browser" ikonen från LG Ally utökade startskärmen.

11 Gå till webbsidan du vill skapa ett bokmärke i webbläsarfönstret.

12 Tryck på "bokmärke" och sedan på "Lägg till".

13 Ange ett identifierande namn för bokmärket och tryck på "OK".