Felsökning en Philips universalfjärrkontroll

February 21

Philips är ett företag som tillverkar olika universella fjärrkontroller, som gör att du kan styra många elektroniska apparater med bara en enhet. Detta kan lindra förvirring och röran om du har många olika elektroniska apparater, alla med sin egen fjärrkontroll. Om din Philips universalfjärrkontroll inte fungerar som det är tänkt, kan du prova några felsöknings strategier för att försöka lösa problemet.

Instruktioner

1 Byt ut batterierna om Philips fjärrkontrollen inte är korrekt styra någon av dina elektroniska apparater. Ta bort batterihållaren på baksidan av fjärrkontrollen och placera två färska AAA-batterier i fjärrkontrollen.

2 Tryck på nyckelanordningen på toppen av fjärrkontrollen för att se till att du har valt rätt apparatknapp. Till exempel, om du försöker att styra TV: n och "DVD" apparatknappen väljs, kommer du inte att kunna styra TV: n.

3 Rikta fjärrkontrollen direkt på den enhet som du försöker att styra. Närma sig enheten om det behövs och försök att använda Philips fjärrkontrollen igen. Om det fungerar, är batterierna antagligen bär ut och bör bytas ut.

4 Programmera fjärrkontrollen för den enhet som du försöker att styra. Denna process kan skilja sig något beroende på ålder av Philips fjärrkontroll. I allmänhet, att programmera Philips måste du hålla ned nyckelanordningen på fjärrkontrollen tills enhetens nyckel blinkar. Ange enhetskoden från din manual och apparatknappen ska blinka igen. Vid det här laget har du programmeras fjärrkontrollen. Se "resurser" för en länk till enhetskoder.

5 Återställa fjärrkontrollen till fabriksinställningarna. Detta kan endast göras på nyare Philips universalfjärrkontroller. Håll ned "1" och "6" tangenterna tills nycklarna att blinka två gånger. Tryck sedan på "9", "8" och sedan "1" Fjärrkontrollen är återställd och din kan försöka att omprogrammera fjärrkontrollen.