Hur Bench Bleed 1986 GMC S15 Kopplingshuvudcylinder

September 16

Efter att reparationer eller byte av huvudcylinder av din 1985 GMC S-15, måste du lufta hydraulsystemet. Detta innebär att få ut luften ur systemet. Detta kan vara en tidskrävande process om du fyller huvudcylindern med vätska och "bänk blöda" det innan du installerar den reparerade huvudcylindern eller installera en ny. Bänk blödning får ut luften ur det hydrauliska systemet innan det installeras igen så att luften inte behöver driva hela vägen genom ledningarna. Som ett resultat uppgiften åstadkommes mycket snabbare.

Instruktioner

1 Sätt gängade pluggar i utloppscylinder hålen. Detta kommer att hålla bromsvätska från att läcka ut under blödningen processen.

2 Placera huvudcylinder i ett skruvstycke för att hålla cylindern i upprätt läge så att bromsvätska inte kan spillas ut från behållaren under blödningen processen. Fyll behållarna med bromsvätska.

3 Lossa en plugg i taget antingen för hand eller med en liten skiftnyckel, beroende på hur tätt de passar. Driva kolvenheten i borrningen för att tvinga luft från huvudcylindern. Dra åt pluggen och sedan tillbaka kolven till dess ursprungliga läge. Detta kommer att hålla luft från att sugas tillbaka in i huvudcylindern.

4 Upprepa strök rörelse av cylindern tre eller fyra gånger. Sluta när ingen mer luft drivs ut från systemet. Fyll cylindrarna på huvudcylindern.

5 Flytta till andra kontakten. Upprepa processen.