Alignment Tips

June 25

Alignment Tips


Bil anpassning påverkar mängden slitage som däcken uthärda. Anpassningen av de flesta fordon är utformad för att minimera denna förslitning och även maximera komfort som en genomsnittlig förare upplevelser på vägen. Om du föredrar att öka prestandan hos din bil, kan du justera anpassningen av däcken. Olika bilar har olika krav. Därför finns det ingen universell krav för bil inriktning.

Camber

Den största faktorn vid uppriktning en bil är att bestämma bilens camber. Camber är den vinkel som bildäck de lutar bort från mitten av bilen, enligt Vi kör fort, en klubb ägnas åt Cross händelser i Tampa Bay-området. Toppen av däcket vanligen bör luta mot mitten av bilen. Detta kommer att orsaka att kontaktytan på däcket att vara platt på trottoaren när bilen vänder. Camber som är alltför positiv kan orsaka däck att bära på utsidan och camber som är alltför negativ kan orsaka däck att bära på insidan, enligt Michelin Man.


Tån är vinkeln där framsidan av däcket är riktad inåt från okomplicerad. Däcken ska ha lite inåt tå, enligt Vi kör fort. Men om tån är alltför aktiv, däckets slitbana kan bäras ut över tiden, enligt Michelin Man. Om däcken rättning utåt för mycket, kommer bilen kränga runt vid vändning och kan ha slitage på insidan.

Hjul

Gjutmaskinen är den vinkel som i mitten av styraxeln pekar framåt, enligt Vi kör fort. Om hjul är riktad bakåt, kommer fordonet att bli lättare att styra, men kommer att vara mindre benägna att gå rakt. Om hjul är riktad mer framåt, kommer bilen att bli svårare att styra, men kommer att vara mer benägna att gå framåt. Caster inte har någon inverkan på däckslitaget.

Upptäcka snedställning

Bilar kan förlora sin fabrik inriktning. Hjul kan få bringats ur läge när bilen träffar något, löper över många potten hål över tid eller reser över alltför många tåg spår, enligt Michelin Man. Däcket anpassningen bör alltid kontrolleras efter en bilolycka, efter ett slitmönster utvecklas på axlarna av däck och när fordonets ändringar hantering. Annars kan den dåliga anpassningen leda till att föraren att tappa kontrollen över bilen eller bära ner däcken.