Hur man byter EGR-ventilen på en Fiero

May 29

Pontiac Fiero är en sportkupé i produktion mellan 1984 och 1988. Fiero kom utrustade med antingen en 2.8L V6 eller en 2.5L fyrcylindrig; Men båda Fiero motorer har Exhaust Gas Recirculation (EGR) ventiler. EGR-ventilen är en emissionskontrollerande anordningen monterad på den sida av spjällhuset. För identifieringsändamål, toppen av ventilen liknar kanten av en hatt. Om EGR-ventilen är felaktig, kan din Fiero köra grov.

Instruktioner

1 Koppla ur vakuumslangen från sidan av EGR-ventilen. Använd inte tång för att göra detta eftersom de kan skada slangen. Istället helt enkelt dra av för hand.

2 Ta bort de två bultarna från den nedre kanten av EGR-ventilen med en spärrhake eller en skiftnyckel. Ställ bultarna åt sidan.

3 Lyft EGR-ventilen och ta bort den från dess fäste. Kranen ställs åt sidan. Under det, ser du EGR ventilpackning. Skala bort det för att ta bort den.

4 Rengör EGR-ventilen Fäste med en stålborste eller skrapa. Placera en ny packning på EGR-ventilen fästet.

5 Placera den nya EGR-ventilen på toppen av packningen. Sätt och dra åt de två skruvarna för att fästa den på plats.

6 Fäst vakuumslangen till sidoöppningen på den nya EGR-ventilen.