Så här ändrar en Airbox på en Yamaha V-Star 1300

November 12

Många Yamaha V-Star 1300 ägare vill ändra bilens luftboxen för att ge mer makt till motorn. Det bästa sättet att göra detta är att borra hål i luftboxen, som gör det möjligt för Yamaha att dra in mer luft i motorn som sedan blandas med gasen för att öka cykeln. Om du har grundläggande mekaniska kunskaper kan du göra det här jobbet med hjälp av vanliga butiks verktyg.

Instruktioner

1 Ta bort fästbultar som håller fast sitsen på ramen av Yamaha V-Star 1300 med hjälp av en nyckel. Det finns en bult på vardera sidan av sätet.

2 Ta bort sätet från ramen och lägga den åt sidan.

3 Ta bort de två fästelement från vardera sidan av luftboxen. Öppna lådan och skruva luftfiltret för att ta bort den.

4 Borra hål i den övre och den sida av luftboxen med hjälp av ett litet borr. Skapa cirka 20 till 50 hål för bästa effekt.