Hur överföra musik från en iPod till en PS3

July 24

Hur överföra musik från en iPod till en PS3


Sony PlayStation 3 är mer än en spelkonsol. Det kan faktiskt fungera som fullservice mediacenter kan spela filmer, visa bilder och spela musik, inklusive .AAC eller .MP3 musikfiler som kan kopieras från en Apple iPod eller annan USB-lagringsenhet.

Instruktioner

1 Anslut iPod till USB-porten på PS3.

2 Välj "Music" från huvudmenyn CrossMediaBar (XMB), sedan "USB" och "Enhet" (iPod).

3 Öppna "Musik" mapp. En serie mappar visas. Det är där iPod lagrar musikfiler. Välj en mapp genom att trycka på triangelknappen på PS3-handkontrollen och välj sedan "Kopiera flera."

4 Tryck på cirkelknappen på PS3-handkontrollen för att komma tillbaka till huvud "Musik" mapp när kopieringen är klar. De musikfiler från iPod kommer att ha lagrats i denna mapp, och du kan nu spela dem.

Tips

  • Inne i "Musik" mapp i iPod, är musikfilerna inte korrekt namnges. När filerna överförs till PS3, kommer det att läsa AAC och MP3-taggar och visar musikfiler ordentligt med artist och låtnamn.
  • Köp / skyddad musik kan inte spela på din PS3 efter kopiering på grund av upphovsrättsligt skydd. Inte bryter mot upphovsrättslagar - du bör äger musiken innan du kopierar den till en PS3.
  • Beroende på hur många låtar på din iPod, kan det ta flera minuter att kopiera alla filer.