Hur man ställer Shutter Delay på en Canon XTI

August 6

Hur man ställer Shutter Delay på en Canon XTI


Ett inslag i Canon XTi är slutarfördröjning / självutlösare som vid ingrepp kommer att försena slutaren avfyras under 10 sekunder efter det att avtryckaren har tryckts in. Självutlösaren används ofta när fotografen själv vill också vara med på bild. En annan bra ansökan är att använda självutlösaren är för nattfotografering när slutaren kommer att vara öppen i några sekunder och du inte vill din hand orsakar kameran att skaka. Naturligtvis, för en exponering detta länge du behöver använda ett stativ.

Instruktioner

1 Håll kameran i vänster hand och så att du kan se skärmen på baksidan av kameran.

2 Leta den lilla runda knappen till höger på skärmen som har en liten ikon som ser ut som en klocka. Det ligger precis nedanför AV +/- knappen.

3 Håll den här knappen. Skärmen kommer nu att visa en meny med titeln "Drive Mode". Rotera DIAL ligger precis bakom avtryckaren tills "Självutlösare / fjärrkontroll" -ikonen väljs på skärmen.

4 Släpp den lilla runda knappen och kamerans slutare har ställts in för att användas i självtimerläge.

5 Fäst kameran på ett stativ genom att trycka på avtryckaren och 10 sekunder slutaren kommer att ta bilden.