Hur man testar för en svag tändspole

September 4

Tändspolar leverera den elektriska laddningen som behövs för att avfyra en tändstiftet. Äldre bilar har en enda spole som levererar el till en distributör, som sedan sänder avgiften till tändstift. I nyare motorer har tändstyrmodulen ersatt den traditionella återförsäljare och enda tändspole för att leverera el till tändstift. Tändstyrmodul sänder nu energi direkt till enskilda tändspolar, som sedan skickar el till tändstift. Svaga tändspolar orsaka en mängd problem för en motor, inklusive grov tomgång, misständning och tvekan samtidigt påskynda.

Instruktioner

Enda Tändspole

1 Koppla bort kabeln från den negativa batteripolen.

2 Märk och lossa spiraltrådar.

3 Kontrollera spolen primära motstånd. Anslut kablar ohmmetern till de positiva och negativa terminalerna på spolen. Varje fordon har sina egna specifikationer för korrekt primär motstånd. Rådgör med din bilens servicemanual för denna information.

4 Kontrollera spolens sekundär resistens. Anslut en av ohmmetern leder till en av terminalerna på spolen. Anslut den andra ledningen till den stora, centrala högspänningsterminal. Rådgör med din bilens servicemanual för korrekt motstånd.

5 Byt spolen som behövs.

Multipel Tändspolar

6 Ta bort tändspolen järnväg eller spole pack montering.

7 Testa varje spole primära motstånd. Tryck på ohmmeter leder till primäruttag. Rådgör med din bilens servicehandbok för lämpliga primära resistansvärden.

8 Testa varje spole sekundära motstånd. Rör ohmmetern leder till en av de primära terminaler och högspänningssekundär terminal. Bilens servicemanual kommer att ha rätt resistansvärden.

9 Diagnostisera tändspole frågor med hjälp av ett diagnostiskt Scan Tool, som kan göras på nyare fordon. Anslut verktyget till bilens diagnosporten. Jämför alla koder mot koderna i bilens servicemanual.

10 Byt spolen järnväg eller spole pack om det behövs.