Felkoder från Tjänsten Engine Light för en 1987 Camaro

July 4

Den diagnostiska dator (OBD) övervakar sensorer hela moderna fordon och tänder en varning när den upptäcker problem. OBD lagrar också en kod för att identifiera problemet. För post-1995 fordon, kan denna kod skannas; men 1987 Camaro använder ett system av "blinkkoder" i stället för en kod kan du skanna. OBD blinkar ljuset i en uppsättning mönster, som kan korsreferenser mot ett diagram för att bestämma datorns platsen för fel.

Procedur

Vrid tändningsnyckeln till ON men inte starta fordonet. Använd en bygel kortterminaler A och B i bilens diagnosuttaget. Tjänsten motorn ljuset på instrumentpanelen blinkar i en serie av långa och korta blinkningar.

läsning Codes

OBD-systemet blinkar kod 12 ( "systemet normal") tre gånger, sedan blinkar en lagrad kod eller koder. Varje kod blinkar tre gånger. När alla felkoder har blixtrade blinkar systemkoden 12 igen.

tolkning

Blinkkoder är tvåsiffriga tal såsom 13 eller 32. De ljusspel långa blinkar för att ge den första siffran, pauser då korta blinkningar för att ge den andra siffran. Räkna antalet i det långa set, sedan numret på kort set. Till exempel: lång blinkning, lång blinkning, paus, kort blixt, kort blixt skulle kort blinkning vara kod 23.

Korsreferens

Jämför blinkkoden till korsreferenstabellen i instruktionsboken eller på en sajt på nätet. Exempelkoden, 23, refererar till en temperaturavläsning låg i luftinsugningssystemet.