Hur man byter Mazda Cabin Filter

May 29

Om du har märkt att luftkvaliteten i din Mazda blir dålig eller fönstren imma upp, kan kupéfilter i bilen behöver bytas. Du bör installera en ny hytt filter ungefär var 30.000 miles. På de flesta Mazda modeller och år, är detta filter på passagerarsidan av mittkonsolen.

Instruktioner

1 Öppna handskfacket dörren och leta reda på instrumentbrädan trim strax under instrumentbrädan.

2 Dra trimma bort försiktigt loss stiften i trim från små hål i instrumentpanelen.

3 Du bör nu se skruvarna på ovansidan av handskfacket som var under trim; ta bort dessa med en skruvmejsel.

4 Dra fliken tillbaka på toppen av handskfacket, sedan luta facket mot dig och ta bort den från instrumentbrädan.

5 Lossa säkringspanelen under handskfacket genom att knäppa loss clipsen på ovansidan av panelen och dra bort locket.

6 Du ser kabinen filterlocket på passagerarsidan av mittkonsolen under säkringsdosan; ta bort filterlocket från konsolen.

7 Skruva loss skruven som håller kabinen filtret på plats och ta bort filtret.

8 Placera nya kupéfilter i mittkonsolen platsen, sedan ihop allt i omvänd ordning.