Hur man tar bort värmesköldarna på en Honda Katalysator

June 29

Värmesköldarna på en Honda katalysator är där för att hålla den heta katalysatorn omfattas. Värmeskyddet över den katalytiska omvandlaren håller värmen från omvandlaren från att tränga in i golvet i bilen. Värmeskölden på undersidan av omvandlaren håller den höga värmen från att komma i kontakt med någonting som kan vara under bilen. Värmeskölden skadas och korroderade över tiden, så de måste tas bort och ersättas; här är hur.

Instruktioner

1 Kyla bilen ner innan du gör något för det. Avgas värmer upp katalysatorn snabbt och det blir mycket varmt, vilket kan orsaka brännskador på huden.

2 Höja bilen upp med domkraften och placera jack står på vänster sida av bilen under ramen i närheten av varje däck. Detta håller den vänstra sidan av bilen höjs så att du kan få under bilen till katalysatorn. Du kommer inte att behöva höja båda sidor av bilen.

3 Lokalisera den katalytiska omvandlaren, som bör vara i centrum av bilen. Demontera bulten på värmeskölden. Det finns två bultar i framkanten och två skruvar i den bakre delen av skölden.

4 Dra den undre värmeskölden av. Den övre skölden är lös och bör kunna glida ut från bakom den katalytiska omvandlaren.

5 Ta bort domkraften och sänka bilen.

Tips

  • Byt alltid värmesköldarna täcker katalysatorn efter avlägsnande av gamla.