Hur man använder en radar detektor

April 20

En radar detektor är ett måste för alla förare som är benägna att fortkörning. Följ dessa steg för att använda en.

Instruktioner

1 Köp en radar detektor som passar dina behov och budget.

2 Installera detektorn på ett sätt som du kan se det, men det inte blockerar ditt synfält.

3 Justera ljusstyrka och andra inställningar så att det är lätt att se och förstå för dig.

4 Lär dig att reagera snabbt. Du kan inte spendera alltför mycket tid på att leta och besluta huruvida du ska bromsa. Du bör sakta först och ställa frågor senare.

5 Vet var du får falska signaler så att du kan ignorera dem.

Tips

  • Se till att din detektor har VG2 cloaking eftersom detta kommer att bidra till att förhindra polisen från att använda en radar detektor "detektor" och biljett du för att ha en i ett område där de är olagliga.
  • Detektorn fungerar bara om du kan se och höra den. Håll det synliga och volymen på hög.
  • Spot polisen med laser eftersom de kommer att vara synligt pekar en hård pistol på din bil.
  • Radarvarnare är olagligt i vissa stater. Läs lokala lagar eller så kan biljett.
  • Kringgå en officer laser kan vara farligt och resultera i en olycka och hänsynslös driftsavgifter. Ibland är det bäst att bara ta biljetten.
  • Poliser kan ibland använda kända falsk signal områden för att dölja sin närvaro. Håll utkik efter förändringar i detektorns styrka, band, riktning eller frekvens.