Hur man läser en Saturn Nätindikator Med en OBDII Reader

August 25

Du kan läsa din Saturn service ljus med hjälp av en OBDII läsare direkt från ditt eget garage, vilket sparar tid och pengar. Saturn har en inbyggd diagnostik (OBD) dator som meddelar föraren av problem med bilen. Den varnar dig också när du behöver utföra regelbundna rutinunderhåll och service på din bil. Att ta reda på exakt vilken typ av service din Saturn behöver, kan du läsa datorprogram med hjälp av en OBDII läsare. Dessa läsare kommer med ett häfte som översätter sifferkoder, även om vissa läsare visar koden beskrivning på enhetens skärm.

Instruktioner

1 Sätt nyckeln i tändningen och vrid den till "ON". Inte starta motorn.

2 Leta upp en öppen port under rattstången nära gruppcentralen. Se till att det är samma storlek och form som bind slutet på OBDII läsare. Anslut OBDII läsaren till denna port. Saturn elsystem stängs automatiskt de flesta OBDII läsare.

3 Vänta tills enheten för att läsa koderna. Slå upp servicekoder i häftet om beskrivningen inte visas automatiskt på läsarens display. Skriv ner koden och beskrivning på en bit papper.

4 Koppla bort läsaren och stäng av fordonet. Ta bilen, koden och beskrivningen till din mekaniker att ha bilen på service.

Tips

  • De flesta bildelar återförsäljare kommer att låta dig låna sina OBDII läsare gratis så att du kan diagnostisera din fordonets felkoder.