Hur man blöder slavcylindern på en Honda Accord

February 12

Hur man blöder slavcylindern på en Honda Accord


Blödning slavcylindern på en Honda Accord är viktigt att se till att det, liksom hela hydraulsystemet den är ansluten till, fungerar korrekt och säkert. Utan ordentlig blödning systemet skulle kunna utvecklas fickor av luft, vilka kommer att resa genom systemet och kan orsaka plötslig, drastiska droppar i tryck som är mycket farlig. Dessa droppar i tryck innebär att kopplingspedalen plötsligt skulle kunna falla till golvet och vara inoperabel tills trycket återställs.

Instruktioner

1 Leta reda på avluftningsventilen på slavcylindern. Slavcylindern kommer att ha tre bultar, två standard bultar på undersidan av det som fäster den till bilen, och en på sidan som fungerar som luftningsventil. Se till att den är stängd.

2 Tryck ner och lyft upp kopplingspedalen tio gånger.

3 Öppna avluftningsventilen på slavcylindern och tillåta vätska och luft att rinna ut.

4 Stäng avluftningsventilen och toppen på hydraulolja i kopplingsvätskebehållaren.

5 Upprepa steg ett till fyra tills fasthet återställs till kopplingspedalen.