Vad innebär det att ha ett intag Leak?

January 10

Bilmotorer är komplicerade bitar av maskiner och kräver skicklighet av en expert som ska repareras. Insugningsröret systemet är en av de delar av detta komplicerade pussel och ett intag läcka kommer att minska prestanda för din bil avsevärt.

Betydelse

Insugningsröret är ett system av rör som förser motorn med en lämplig blandning av bränsle och luft som både passerar genom förgasaren och in i motorn. En läcka i insugningsröret systemet innebär att det finns någon typ av avbrott i rörsystemet som tillåter luft, bränsle eller båda för att långsamt läcka ut.

effekter

Effekterna av en läcka i insugningsröret systemet kommer att visas i det totala resultatet av bilen. De två viktigaste sakerna som effektuerats av insugningsrör läckor kommer att vara den bränsleekonomi och mängden hästkrafter motorn producerar.

symptom

De flesta bilar med ett insugningsrör läcka visar tecken på läckage under ganska lång tid. En stark signal finns ett intag läcka är när det finns en pool av olja under bilen när den har varit inaktiv under en viss tid. Ett annat tecken på ett intag läckage är när bilen gör en långsam, sörplande buller direkt efter att den har startats.