Min 2002 Jeep Liberty startar inte

April 28

Min 2002 Jeep Liberty startar inte


Jeep Liberty tjänade som ersättning för Jeep Cherokee. Det är rymligare än Cherokee och rider på en hjulbas som är ungefär tre inches längre. Liberty finns i en fyrcylindrig eller sexcylindriga. Om din Jeep Liberty har problem att starta, finns det flera saker du kan kontrollera innan du betalar en professionell för att diagnostisera det åt dig.

Instruktioner

1 Lägg till ytterligare gas till frihet. Liberty har en gas mätare som talar om hur mycket bränsle som du har. I vissa fall kan bränslemätaren vara felaktig och läsa att det finns gas när det finns inte. Lägg till en gallon gas och vänta några minuter. Försök att börja din Jeep igen.

2 Byt bränslefiltret. Ett igensatt bränslefilter kan påverka starten av Liberty genom att begränsa flödet av bränsle. Bränslefiltret på Liberty ska bytas var 25.000 miles. Filtret på Liberty finns på förarsidan av den bakre däck.

3 Kontrollera tändstift. Med hjälp av en tändstiftsnyckel, ta bort pluggarna från Jeep. Om spetsarna på tändstift täcks av bränsle eller kol, ersätta dem. Skräp på tändstiften hindrar dem från att skjuta på rätt sätt, vilket påverkar Jeep start.

4 Placera en kompressionsmätare i öppningen där en av tändstift finns. Försök att starta bilen och har en assistent läsa mätaren. Trycket på Jeep Liberty bör vara inom 125 och 160 PSI. Om det är lägre än kamremmen är den skyldige och kommer att behöva bytas ut.