Felsökning Dash Ljus Problem för en 1987 Chevrolet Camaro

November 1

Se allt på din instrumentpanelen är kritisk när du kör. Två möjliga problem orsakar felaktiga instrumentpanelen ljus: felaktiga lökar eller en säkring. För att åtgärda dessa problem, behöver du bara byta ut den felaktiga komponenten. Det är viktigt att du alltid hålla streck lamporna på din 1987 Chevy Camaro i funktionsdugligt skick att förhindra olyckor på grund av att inte kunna se instrumentpanelen på natten.

Instruktioner

Byte av Dash Ljus Fuse

1 Vrid Camaro motor och öppna huven. Lokalisera under-huven fuse-block på den högra sidan av motorutrymmet.

2 Ta bort locket från säkringsblock och lokalisera säkringen numrerade "8." Detta är den streck ljus säkring.

3 Använd en säkring avdragare för att ta bort streck ljus säkringen och installera en ny 15A säkring. Sätt tillbaka locket på säkringsblock och stäng huven.

Byte av Dash glödlampor

4 Vrid Camaro motor och öppna huven. Använd en hylsnyckel för att lyfta bort den negativa terminalen kabeln från batteriet.

5 Sänk Camaro ratt till sitt lägsta läge. Ta bort de fyra skruvarna som håller instrumentpanelen till Camaro och dra instrumentpanelen mot dig tills du kan bekvämt nå bakom panelen.

6 Ta bort utbrända lampor genom att dra dem ut ur uttagen på undersidan av instrumentpanelen. Installera nya lampor genom att skjuta dem i uttagen.

7 Montera instrumentpanelen och anslut batteriet.