Hur du ändrar Front bromsar på en Can Am Outlander

April 28

Hur du ändrar Front bromsar på en Can Am Outlander


Can Am Outlander har fyra skivbromsar. Tjockleken på den främre bromsen är monterad bakom framhjulet på styrarmen och döljs av ett metallock. Locket och bromsok är fästa vid ramen hos Outlander genom att behålla bultar. Bultarna på locket och bromsok är olika, men båda är klart synliga.

Instruktioner

1 Ta bort de fyra bultarna som monterar metallkåpan över bromsoket med hjälp av en insexnyckel. Dra locket på ramen och ställ den åt sidan.

2 Lossa och ta bort de två fästbultar som montera oket på ramen runt rotorn med hjälp av en spärr och uttag. Dra bromsok från ramen och ta bort bromsbeläggen.

3 Placera den lilla runda plattan på bromsok verktyget på mitten av kolven inuti bromsoket och metallplattan på ramen av tjocklek mittemot kolven. Vrid handtaget medurs tills kolven helt dras in i bromsoket. Ta bort verktyget.

4 Placera nya kuddar i tjocklek i samma position som de gamla kuddar. Placera bromsok tillbaka på ramen runt rotorn och för in monteringsskruvarna. Dra åt skruvarna tills tätt.

5 Placera täckplåten på ramen och för in fästbultar. Dra åt skruvarna tills tätt.