Mercedes 190E bränslepump Removal

March 25

Mercedes 190E bränslepump Removal


Trogen sitt namn, reglerar en bränslepump (pumpar) bensin till en bil motor. Med ackumulerade miles, kan din Mercedes 190E bränslepump prestanda börjar försämras och kan behöva bytas ut.

Ta bort en Mercedes 190E bränslepump

Innan de utför bilreparationer, se till att motorns temperatur är cool. Skruva den bifogade bulten från bränsleledningen, sedan placera en tom hink under arbetsområdet för att fånga upp eventuellt kvarvarande bränsle i den gamla bränslepumpen.

Koppla bort bränsleledningen från den gamla Mercedes 190E bränslepump, och skruva loss skruvarna som förbinder bränslepumpen till fordonet. Bogserbåt lätt på bränslepumpen för att avlägsna Mercedes 190E bränslepump från motorn. Torka bort eventuellt fett rester från monteringsytan för att säkerställa korrekt bränsle pumpinstallation.

Byt ut de gamla packningarna med nya packningar på den rena monteringsytan innan monteringen nya Mercedes bränslepump på monteringsytan. Före anslutning av bränsleledningarna till bränslepumpen, placera en liten mängd fett mellan bränslepumpens foder och förbindelsekragen. Anslut bränsleledningarna till den nya bränslepumpen. Sätt in bränsle i den nya bränslepumpen genom att trycka gaspedalen flera gånger.