Hur man installerar torkarblad på en Honda Element

November 18

Hur man installerar torkarblad på en Honda Element


Honda Element är utrustad med 20-tums torkarblad på varje sida av vindrutan. Honda Element debuterade 2003 och använder samma storlek torkarbladet i varje modell år. Torkarbladen är viktiga för att hålla ditt synfält klart i dåligt väder. Honda rekommenderar att du kontrollerar din Elements torkarbladen åtminstone var sjätte månad. Ersätt dem när du ser tecken på skador eller om de börjar att lämna märken eller missade områden på vindrutan.

Instruktioner

1 Lyft torkararmen från vindrutan till ditt Element. Armen låses på plats i ett upphöjt läge.

2 Tryck in låsfliken genom att höja den motsatta änden av kroken fästa torkar till armen. Tryck torkarbladaggregatet nedåt mot huven på bilen.

3 Ta tag i änden av torkarbladet med flikarna utskjutande på varje sida. Dra på torkar tills flikarna release. Ta bort torkarbladet insatsen från enheten.

4 Jämför det nya torkarbladet insats för att bekräfta att storlekarna passar. Skjut den nya kniven insatsen i torkarbladsenheten tills den låses på plats med snäppflikarna.

5 Haka torkarbladsenheten tillbaka på torkararmen. Skjut enheten bakåt tills haken spärrarna, säkra monteringen. Sänk torkararmen tills kniven når vindruteglaset.

6 Upprepa processen på motsatt torkare. Testa nya torkarna att säkerställa att de fungerar som de ska.