Hur man återanvänder kylvätska

July 4

Hur man återanvänder kylvätska


Kylvätska, eller frostskyddsmedel, är en flytande kemiskt medel som förhindrar motorer från frysning eller överhettning. Huvud kemikalien i kylmediet är etylenglykol, som är farligt för både människor och djur. Kylvätska som används i motorer är också att innehålla farliga nivåer av tungmetaller som är en miljöfara hälls i avlopp, mark eller avlopp sannolikt. Vid byte kylvätska är det bäst att återvinna den använda vätskan så att det inte förorenar miljön eller äventyrar någon i hushållet.

Instruktioner

1 Tappa motorns kylvätska till en samling pan vid byte av fordonets vätska. Se till att samla in den i en panna som inte har några andra kemikalier som lagras i den.

2 Placera en tratt i en plastbehållare som kan förseglas, såsom en mjölkkanna. Häll kylvätskan i plastbehållaren. Försegla behållaren.

3 Ta den använda kylvätskan till en bilverkstad eller en bestyrkt kommunala farligt avfall återvinningsanläggning. Auto butiker har tjänster som samlar sina avfallsprodukter och ofta samlar utanför vätskor också. Kontrollera med butiken för att se till att de är att samla in innan du tar kylvätska. Kontrollera med din stad eller kommun webbplats för att se var farligt avfallsanläggning i din ort.