Förenligheten Petroleum Grease & Synthetic Grease

November 26

Vissa petroleumbaserade smörjfetter är kompatibla med syntetiska fetter, men inte i samma grad. Båda används för industriella och fordons maskiner, även petroleumbaserade produkter är ännu vanligare, enligt maskinSmörj webbplats.

problem

Blandnings fetter kan resultera i en konsistens som är antingen svårare eller mera vätska eftersom olika förtjockningsmedel kan reagera med varandra och göra fettet ineffektiva som smörjning, enligt den Maxx Torque webbplats.

skillnader

Syntetiska smörjfetter prestera bra vid både höga och låga temperaturer, medan petroleumbaserade smörjfetter tenderar att mjuka upp och läcka vid temperaturer över 285 grader Fahrenheit. Syntet utför också bättre i högre hastighet ansökan, hjälper maskinkörning tystare.

rekommendationer

På grund av de varierande resultat när syntetmaterial kombineras med petroleumbaserat fett, leverantörer rekommenderar typiskt mot att blanda dem. Det är bättre att rengöra gammalt fett innan du använder en ny typ för att förhindra eventuella problem.